Praca

1. Kierownik projektu

Pracodawca: Tsunami Recycling sp. Z o.o.

Miejsce pracy: Warszawa

Branża/grupa: Kadra zarządzająca, Kierownicy zespołów, Menedżerowie projektów

Czas trwania: 14-28.09.2017

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu przez okres trwania projektu (32 miesiące)

W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz prowadzonymi badaniami nad  termicznym przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, Tsunami Recycling sp. Z o.o. firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku w branży gospodarki odpadami  oraz ochrony środowiska poszukuje osoby na stanowisko: Kierownika Projektu.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (najlepiej kierunkowe zarządzanie projektami),
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość MS Office,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Kreatywność,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów i zarządzaniu ludźmi,
 • Umiejętność budowania długotrwałych biznesowych relacji z Klientami,
 • Inicjatywa w działaniu i zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacji pracy,
 • Umiejętność efektywnego działania pod presją czasu i w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
 • Umiejętność ustalania priorytetów oraz organizacji pracy własnej i zespołu,
 • Umiejętność myślenia analitycznego i przedsiębiorczości.

 

Obowiązki:

 • Tworzenie i zarządzanie planami projektów,
 • Nadzór nad realizacją projektów,
 • Pełnienie roli doradczej w zakresie zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników (w tym w zakresie Prawa Pracy i Ustawy o Pracy Tymczasowej),
 • Planowanie, organizacja i koordynacja pracy,
 • Opracowywanie harmonogramów oraz kontrola budżetów realizowanych projektów,
 • Raportowanie do właścicieli firmy,
 • Współpraca z podwykonawcami.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Aktywny udział w unikalnym projekcie rewolucjonizującym europejski rynek gospodarki odpadami.

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane przez nas wymagania prosimy o przesłanie CV oraz kilka słów, dlaczego jest Pan/i odpowiednim kandydatem na to stanowisko

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tsunami Recycling Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych  zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) aż do momentu wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawach do poprawiania, dostępu i ochrony tych danych.

 

*Firma Tsunami Recycling sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego w przypadku nieprzyznania jej środków finansowych pochodzących z budżetu UE.

 

2. Kierownik B+R

Pracodawca: Tsunami Recycling sp. Z o.o.

Miejsce pracy: Warszawa

Branża/grupa: Kadra zarządzająca, Kierownicy zespołów, Kierownik prac B+R

Czas trwania: 14-28.09.2017

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu przez okres trwania projektu (32 miesiące)

W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz prowadzonymi badaniami nad  termicznym przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, Tsunami Recycling sp. Z o.o. firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku w branży gospodarki odpadami  oraz ochrony środowiska poszukuje osoby na stanowisko: Kierownika Projektu.

 

Opis stanowiska:

Rola w projekcie: koordynacja badań przemysłowych i rozwojowych w projekcie zapewniająca uzyskanie wysokiej jakości wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, w szczególności: weryfikacja i koordynacja szczegółowych planów badań przygotowywanych przez personel B+R w oparciu o szczegółowy harmonogram projektu; merytoryczna weryfikacja raportów badań przedstawianych przez personel B+R po każdym etapie zakończonych prac, oraz podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących dalszych badań; organizacja regularnych spotkań roboczych zespołu badawczego według szczegółowego harmonogramu realizacji projektu; inicjowanie i koordynacja działań zmierzających do opublikowania wyników projektu w czasopismach listy A wg. MNiSW; inicjowanie i koordynacja innych działań promocyjnych związanych z badaniami przemysłowymi i rozwojowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym; składanie raportów na temat stanu realizacji badań do Kierownika Zarządzającego projektem;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne
 • Tytuł naukowy profesor lub doktor habilitowany
 • Minimum 5 lat doświadczenia w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej,
 • Udokumentowany dorobek naukowy.
 • Samodzielność w działaniu,
 • Kreatywność,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów i zarządzaniu ludźmi,
 • Inicjatywa w działaniu i zaangażowania oraz bardzo dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność efektywnego działania pod presją czasu i w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
 • Umiejętność ustalania priorytetów oraz organizacji pracy własnej i zespołu,
 • Umiejętność myślenia analitycznego.

 

Obowiązki:

 • Nadzór nad realizacją projektów,
 • Planowanie, organizacja i koordynacja pracy,
 • Raportowanie do właścicieli firmy,
 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności badawczej podległego mu zespołu naukowego,
 • Przygotowanie planu i harmonogramu prac,
 • Ustalanie zadań dla poszczególnych pracowników,
 • Współpraca z podwykonawcami.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Aktywny udział w unikalnym projekcie rewolucjonizującym europejski rynek gospodarki odpadami.

Harmonogram realizacji zamówienia:

 • Do dnia 27.09.2017 – przyjmowanie ofert
 • Do dnia 28.09.2017 – rozstrzygnięcie konkursu
 • Do dnia 29.09.217 – kontakt z wybranym kandydatem, ustalenie zasad współpracy
 • 10.2017 – podpisanie umowy warunkowej
 • 01.2018 – podpisanie umowy o pracę
 • 02.2018-30.09.2020 r. – udział w realizacji projektu B+R

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane przez nas wymagania prosimy o przesłanie CV oraz kilka słów, dlaczego jest Pan/i odpowiednim kandydatem na to stanowisko

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tsunami Recycling Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych  zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) aż do momentu wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawach do poprawiania, dostępu i ochrony tych danych.

 

*Firma Tsunami Recycling sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego w przypadku nieprzyznania jej środków finansowych pochodzących z budżetu UE.

 

3. Kluczowy członek kadry badawczej

Pracodawca: Tsunami Recycling sp. Z o.o.

Miejsce pracy: Warszawa

Branża/grupa: Kadra badawcza B+R,

Czas trwania: 14-28.09.2017

Wymiar zatrudnienia: 1 etat przez okres trwania projektu (32 miesiące)

W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz prowadzonymi badaniami nad  termicznym przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, Tsunami Recycling sp. Z o.o. firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku w branży gospodarki odpadami  oraz ochrony środowiska poszukuje osoby na stanowisko: Członek Kadry Badawczej – specjalizacja procesy chemiczne.

 

Opis stanowiska:

Rola w projekcie: prowadzenie badań przemysłowych i rozwojowych w projekcie zapewniająca uzyskanie wysokiej jakości wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, w szczególności:  nadzór merytoryczny, opracowywanie koncepcji i metodyki badawczej, kontrola rezultatów każdego etapu prac B+R zgodnie z określonymi kamieniami milowymi, kontrola zgodności zadań badawczych z założonym harmonogramem, opracowanie założeń technologiczno-konstrukcyjnych, opracowywanie raportów badań po każdym etapie zakończonych prac, składanie raportów na temat stanu realizacji badań do Kierownika Zarządzającego projektem;

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne
 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy w laboratorium analitycznym,
 • Wiedza z zakresu chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii analitycznej i organicznej,
 • Znajomość klasycznych i instrumentalnych technik analitycznych
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, kreatywność,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Kreatywność,
 • Inicjatywa w działaniu i zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność efektywnego działania pod presją czasu i w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
 • Umiejętność ustalania priorytetów oraz organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność myślenia analitycznego.

 

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie
 • Planowanie, organizacja i koordynacja pracy własnej,
 • Raportowanie do właścicieli firmy,
 • Kontrola zgodności zadań badawczych z założonym harmonogramem,
 • Opracowanie założeń technologiczno-konstrukcyjnych,
 • Opracowywanie raportów badań po każdym etapie zakończonych prac.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Aktywny udział w unikalnym projekcie rewolucjonizującym europejski rynek gospodarki odpadami.

Harmonogram realizacji zamówienia:

 • Do dnia 27.09.2017 – przyjmowanie ofert
 • Do dnia 28.09.2017 – rozstrzygnięcie konkursu
 • Do dnia 29.09.217 – kontakt z wybranym kandydatem, ustalenie zasad współpracy
 • 10.2017 – podpisanie umowy warunkowej
 • 01.2018 – podpisanie umowy o pracę
 • 02.2018-30.09.2020 r. – udział w realizacji projektu B+R

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane przez nas wymagania prosimy o przesłanie CV oraz kilka słów, dlaczego jest Pan/i odpowiednim kandydatem na to stanowisko

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tsunami Recycling Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych  zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) aż do momentu wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawach do poprawiania, dostępu i ochrony tych danych.

 

*Firma Tsunami Recycling sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego w przypadku nieprzyznania jej środków finansowych pochodzących z budżetu UE.

 

4. Główny technolog

Pracodawca: Tsunami Recycling sp. Z o.o.

Miejsce pracy: Warszawa

Branża/grupa: Kadra badawcza B+R,

Czas trwania: 14-28.09.2017

Wymiar zatrudnienia: 1 etat przez okres trwania projektu (32 miesiące)

W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz prowadzonymi badaniami nad  termicznym przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, Tsunami Recycling sp. Z o.o. firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku w branży gospodarki odpadami  oraz ochrony środowiska poszukuje osoby na stanowisko: Członek Kadry Badawczej – specjalizacja procesy chemiczne.

 

Opis stanowiska:

Rola w projekcie: prowadzenie badań przemysłowych i rozwojowych w projekcie zapewniająca uzyskanie wysokiej jakości wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, w szczególności:  wsparcie kluczowej kadry badawczej w prowadzeniu badań na stanowiskach badawczych; prowadzenie testów na prototypie: opisywanie zachodzących reakcji, określanie optymalnych parametrów procesu, wybór metody stabilizacji pH; analiza wytrzymałości elementów instalacji na niekorzystne warunki pracy; opracowanie założeń technologiczno-konstrukcyjnych, opracowywanie raportów badań po każdym etapie zakończonych prac, składanie raportów na temat stanu realizacji badań do Kierownika Zarządzającego projektem;

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane wykształcenie kierunkowe inżynieria środowiska lub pokrewne
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność koordynowania pracy innych,
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, kreatywność,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Kreatywność,
 • Inicjatywa w działaniu i zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność efektywnego działania pod presją czasu i w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
 • Umiejętność ustalania priorytetów oraz organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność myślenia analitycznego.

 

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie
 • Planowanie, organizacja i koordynacja pracy własnej,
 • Raportowanie do właścicieli firmy,
 • Kontrola zgodności zadań badawczych z założonym harmonogramem,
 • Opracowanie założeń technologiczno-konstrukcyjnych,
 • Opracowywanie raportów badań po każdym etapie zakończonych prac.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Aktywny udział w unikalnym projekcie rewolucjonizującym europejski rynek gospodarki odpadami.

Harmonogram realizacji zamówienia:

 • Do dnia 27.09.2017 – przyjmowanie ofert
 • Do dnia 28.09.2017 – rozstrzygnięcie konkursu
 • Do dnia 29.09.217 – kontakt z wybranym kandydatem, ustalenie zasad współpracy
 • 10.2017 – podpisanie umowy warunkowej
 • 01.2018 – podpisanie umowy o pracę
 • 02.2018-30.09.2020 r. – udział w realizacji projektu B+R

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane przez nas wymagania prosimy o przesłanie CV oraz kilka słów, dlaczego jest Pan/i odpowiednim kandydatem na to stanowisko

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tsunami Recycling Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych  zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) aż do momentu wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawach do poprawiania, dostępu i ochrony tych danych.

 

*Firma Tsunami Recycling sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego w przypadku nieprzyznania jej środków finansowych pochodzących z budżetu UE.

 

5. Pracownik techniczny

6. Asystent techniczny

7. Analityk

8. Księgowy funduszu

Pracodawca: Tsunami Recycling sp. Z o.o.

Miejsce pracy: Warszawa

Branża/grupa:

Czas trwania: 14-28.09.2017

Wymiar zatrudnienia:

W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz prowadzonymi badaniami nad  termicznym przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, Tsunami Recycling sp. Z o.o. firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku w branży gospodarki odpadami  oraz ochrony środowiska poszukuje osoby na stanowisko: Księgowego funduszu.

 

Opis stanowiska:

Monitorowanie realizacji projektu zgodnie z odpowiednimi procedurami rozliczania: reguły dokumentacji skumulowanej, opisy księgowe. Przygotowanie protokołów wykonawczych

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – 1 rok
 • Dobra znajomość zasad rachunkowości
 • Biegła znajomość obsługi komputera, MS Office
 • Samodzielność w działaniu,
 • Kreatywność,
 • Inicjatywa w działaniu i zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,

 

Obowiązki:

 • prowadzenie księgowości funduszy inwestycyjnych
 • autoryzacja operacji w systemie finansowo-księgowym
 • wycena i weryfikacja aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z ustalonymi procedurami oraz wymogami prawa podatkowego i bilansowego,
 • bieżące rozliczanie rozrachunków,
 • analiza i uzgadnianie kont księgowych,
 • udział w pracach nad sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Aktywny udział w unikalnym projekcie rewolucjonizującym europejski rynek gospodarki odpadami.

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane przez nas wymagania prosimy o przesłanie CV oraz kilka słów, dlaczego jest Pan/i odpowiednim kandydatem na to stanowisko

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tsunami Recycling Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych  zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) aż do momentu wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawach do poprawiania, dostępu i ochrony tych danych.

 

*Firma Tsunami Recycling sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego w przypadku nieprzyznania jej środków finansowych pochodzących z budżetu UE.

 

9. Specjalista ds. zarządzania

Pracodawca: Tsunami Recycling sp. Z o.o.

Miejsce pracy: Warszawa

Branża/grupa:

Czas trwania: 14-28.09.2017

Wymiar zatrudnienia:

W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz prowadzonymi badaniami nad  termicznym przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, Tsunami Recycling sp. Z o.o. firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku w branży gospodarki odpadami  oraz ochrony środowiska poszukuje osoby na stanowisko: specjalista ds. zarządzania projektem.

 

Opis stanowiska:

Specjalista ds. Zarządzania. Nadzór nad obszarami organizacyjnymi oraz terminowe i prawidłowe wykonanie projektu. Kontakt z organizacją pośredniczącą odpowiedzialną za weryfikację rozliczania projektu.

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – 1 rok
 • Biegła znajomość obsługi komputera, MS Office
 • Samodzielność w działaniu,
 • Kreatywność,
 • Inicjatywa w działaniu i zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,

 

Obowiązki:

 • Nadzór nad obszarami organizacyjnymi oraz terminowe i prawidłowe wykonanie projektu,
 • Kontakt z organizacją pośredniczącą odpowiedzialną za weryfikację rozliczania projektu.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Aktywny udział w unikalnym projekcie rewolucjonizującym europejski rynek gospodarki odpadami.

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane przez nas wymagania prosimy o przesłanie CV oraz kilka słów, dlaczego jest Pan/i odpowiednim kandydatem na to stanowisko

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tsunami Recycling Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych  zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) aż do momentu wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawach do poprawiania, dostępu i ochrony tych danych.

 

*Firma Tsunami Recycling sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego w przypadku nieprzyznania jej środków finansowych pochodzących z budżetu UE.