GOSPODAROWANIE ODPADAMI

w ramach usług gospodarowania odpadami proponujemy Państwu działania polegające na:

 • zbieraniu odpadów,
 • transporcie odpadów,
 • odzysku i unieszkodliwianiu odpadów

Naszą naczelną misją w gospodarowaniu odpadami są:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • ograniczanie ilości odpadów,
 • ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko,
 • zapewnianie odzysku zgodnego z zasadami ochrony środowiska,
 • zapewnianie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU i UTYLIZACJI ODPADÓW

Orientacyjna lista odpadów, które odbieramy i poddajemy procesowi recyklingu:
(aby dowidzieć się więcej skontaktuj się nami!)

 • Zużyte opony
 • Inne odpady gumowe
 • Złom metali kolorowych
 • Złom stalowy
 • Makulatura
 • Papier i tektura zanieczyszczone
 • Zużyte kartridże
 • Baterie i akumulatory
 • Urządzenia zawierające freony
 • Zużyte świetlówki
 • Odpady farb i lakierów
 • Osady z oczyszczalni ścieków
 • Odpady tworzyw sztucznych
 • Elementy, urządzenia elektryczne i elektroniczne/monitory, kasy
 • fiskalne, drukarki,telewizory itp.
 • Szyby hartowane i klejone – stłuczka
 • Opakowania po farbach, olejach itp.
 • Oleje hydrauliczne
 • Okładziny hamulcowe bez azbestu

 

OFERTA DLA GMIN:

Organizujemy zbiórki:

 • Opony
 • Świetlówki
 • Baterie
 • inne – skontaktuj się z nami!

OFERTA DLA SZKÓŁ:

Odbieramy:

 • Zużyte odczynniki z pracowni chemicznych
 • Makulaturę
 • Świetlówki
 • Baterie
 • inne – skontaktuj się z nami!

 

OFERTA DLA ZBIERACZY:

Skupujemy:

 • Puszki aluminiowe po napojach
 • Makulaturę
 • Tusze i tonery do drukarek
 • Antyki i Starocie
 • Inne – skontaktuj się z nami!

BIURA:

 • Niszczenie dokumentów (wszystkie nośniki informacji)
 • Utylizacja zużytego papieru
 • Skup zużytych materiałów eksploatacyjnych
 • Inne – skontaktuj się z nami!

WARSZTATY SAMOCHODOWE:

 • Odbiór złomu
 • Odbiór zużytego oleju
 • Akumulatory
 • Inne – skontaktuj się z nami!

PRZEMYSŁ:

Odpady przemysłowe – skontaktuj się z nami.