DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

Stała obsługa Państwa przedsiębiorstwa przez naszą firmę zapewnia Państwu pewność profesjonalnego doradztwa gwarantującego spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska. Podejmowane przez nas działania przyczynią się do zmniejszenia kosztów związanych z karami, podwyższonymi opłatami środowiskowymi, przede wszystkim na zaoszczędzenie czasu który musieliby Państwo poświęcić na analizę zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Powierzenie obsługi środowiskowej wyspecjalizowanej jednostce konsultingowej wyeliminuje konieczność zatrudnienia pracownika i kosztów z tym związanych.

Obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy. Problem stanowi mnogość aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje, a także częsty brak jednoznacznej interpretacji.

Pragniemy zaoferować Państwu naszą pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków środowiskowych poprzez outsourcing środowiskowy:

 • aktualizacja aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska,
 • nadzorowanie ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością:
  • naliczanie opłaty środowiskowej,
  • naliczanie opłaty produktowej,
  • sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,
  • zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania,
  • sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,
 • pomoc we wdrażaniu i certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 14001,
 • audyty wewnętrzne systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001,
 • reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska.

OBSŁUGA FORMALNO PRAWNA

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu służymy Państwu pomocą w:

 • znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku,
 • negocjacjach przekazywania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku
 • doradztwie środowiskowym w sytuacjach awaryjnych wraz z uzgodnieniami z organami ochrony środowiska
 • planowaniu gospodarki odpadami
 • rozliczenie opłat środowiskowych

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy, którego firma emituje w jakikolwiek sposób gazy lub pyły do powietrza, pobiera wodę lub składuje odpady.

Tsunami Sp. z o.o. gwarantuje swoim partnerom fachowe rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska jak i również przygotowanie sprawozdań z ich zakresu.

EWIDENCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

W zakresie ewidencji emisji zanieczyszczeń oferujemy Państwu:

 • prowadzenie kompleksowego rejestru wytwarzanych odpadów
 • ewidencja emisji gazowo-pyłowych do powietrza
 • wykaz emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach
 • prowadzenie całościowej ewidencji wprowadzonych na rynek produktów w opakowaniach

SPRAWOZDANIA i DOKUMENTACJE ŚRODOWISKOWE

Zapewniamy naszym Partnerom przygotowanie sprawozdań oraz opracowanie dokumentacji środowiskowych, takich jak:

 • sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów,
 • sprawozdania o sposobach gospodarowania odpadami,
 • przygotowanie sprawozdań z zakresu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • przygotowanie wniosków przeznaczonych do uzyskania pozwoleń na:
  • emisje zanieczyszczeń do atmosfery,
  • pobór wód podziemnych,
  • pobór wód powierzchniowych,
  • emisje ścieków do gruntów,
  • wód oraz kanalizacji

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ŚRODOWISKOWA

Tsunami Sp. z o.o. świadczy profesjonalną oraz kompleksową obsługę środowiskową w szeroko pojętym zakresie:

 • nadzoru prawnego oraz merytorycznego nad obowiązkami naszych Klientów z zakresu ochrony środowiska,
 • badań hałasu wraz wyznaczaniem mocy akustycznej,
 • modelowania poziomu hałasu w środowisku,
 • opracowania programów eliminacji uciążliwości akustycznej,
 • porozumienia z właściwymi organami ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami naszych Klientów.

AUDYTY

Oferujemy Państwu audyty wewnętrzne dostosowane do zmieniających się uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Oferta, którą składamy Państwu obejmuje również szkolenia zamknięte dla określonych grup pracowniczych w preferencyjnych cenach. Celem organizowanych przez nasz szkoleń jest dotrzymywanie wymagań związanych z szeroko pojęta ochrona środowiska.

TRANSPORT ODPADÓW

Firma Tsunami Recycling Sp. z o.o. oferuje Państwu profesjonalne usługi w zakresie transportu odpadów. Posiadamy stosowne zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

W sprawie transportu prosimy o kontakt telefoniczny – kontakt.

ROZLICZANIE OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy którego firma emituje w jakikolwiek sposób gazy lub pyły do powietrza, pobiera wodę lub składuje odpady.

Tsunami Recycling Sp. z o.o. gwarantuje swoim partnerom fachowe rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska jak i również przygotowanie sprawozdań z ich zakresu.